Aktualności

Kredyt na wykończenie lub remont nieruchomości

Kupujesz mieszkanie lub jesteś właścicielem nieruchomości? W obu przypadkach prędzej czy później przyjdzie Ci się zmierzyć z remontem bądź koniecznością wykończenia lokalu. Oto jakie możliwości ich finansowania oferują banki.

Przygotowując się do prac wykończeniowych nowego lokalu lub do remontu przy zakupie mieszkania na rynku wtórnym (albo w celu odświeżenia go), po pierwsze należy dokładnie oszacować koszty inwestycji. Kolejnym krokiem jest znalezienie ekipy budowlanej, jeżeli nie prowadzimy prac samodzielnie. Równolegle trzeba zaplanować etapy prac tak, aby wszystko zostało przeprowadzone w sprawny sposób. Inwestycja może dotyczyć już posiadanego mieszkania lub takiego, które dopiero nabywamy. To może też być lokal, który ma generować zysk z wynajmu. Różnice w wycenie będą wtedy dotyczyć użytych materiałów, standardu wykończenia, czy układu planowanych pomieszczeń.

 

Niezależnie od przeznaczenia mieszkania czy zakresu planowanych prac, kluczową kwestią jest źródło finansowania. Jeżeli posiadamy gotówkę, wtedy jeden z ważniejszych problemów mamy z głowy.

Jeżeli natomiast potrzebujemy wsparcia kredytem, banki dają kilka możliwości, które różnią się od siebie złożonością, szybkością pozyskania czy wymaganiami odnośnie dokumentów koniecznych do skompletowania. Do wyboru są następujące rozwiązania:

 

Pożyczka gotówkowa

 

Czyli rozwiązanie najprostsze. Nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia, procedury są szybkie i nieskomplikowane, a uzyskana kwota nie podlega rozliczeniu z bankiem po zakończeniu prac. Jeżeli uzyskujemy dochody z umowy o pracę, to banki takie jak ING czy mBank nie będą wymagały zaświadczenia o zarobkach od pracodawcy, czy okazania rozliczenia PIT. Zweryfikują jedynie wyciągi z konta z potwierdzeniami wpływów wynagrodzenia. Proces kredytowy od złożenia wniosku do wypłaty środków zajmuje w tym od 3 do 7 dni roboczych. Na początku 2019 roku średnie oprocentowanie takiej pożyczki wynosiło ok. 8% z możliwością uzyskania prowizji 0%. Dzięki czemu nie ma tu kosztów początkowych kapitału. Okres kredytowania może być ustalony nawet na 10 lat (najczęściej 8 lat). Przykładowa rata przy kwocie 50 000 zł/ 8 lat – ok. 710 zł.

 

Pożyczka hipoteczna

 

To kolejne rozwiązanie. Bank wtedy zabezpiecza się na nieruchomości. Oprocentowanie jest niższe, niż przy opisanym wcześniej zobowiązaniu gotówkowym. Wynika to z niższego ryzyka jakie bank ponosi w tym wariancie. Wybierając pożyczkę hipoteczną jako źródło finansowania prac remontowych należy przygotować dodatkowe dokumenty dotyczące dochodów. W przypadku umowy o pracę pracodawca powinien wypełnić druk bankowy zaświadczenia o zatrudnieniu. Większość banków będzie również prosiła o wyciąg z konta osobistego, lub potwierdzenia wpływów wynagrodzenia.

 

Nieruchomością, na której zabezpieczy się bank może być lokal mieszkalny, dom lub działka budowlana. Każdy bank ocenia nieruchomości według własnych wytycznych, analizując stan techniczny lub lokalizację. Pożyczka może stanowić maksymalnie 70% wartości nieruchomości (80% w przypadku ING lub 75% w przypadku mBanku). Nieruchomość nie musi być własnością pożyczkobiorcy, jednak wszyscy właściciele muszą wyrazić pisemną zgodę na takie zabezpieczenie. Ważnym czynnikiem przemawiającym na korzyść pożyczki hipotecznej jest brak konieczności rozliczania otrzymanych środków, co oznacza, że mogą być przeznaczone na dowolny cel.

 

Średnie oprocentowanie tego typu kapitału (najczęściej zmienne) na początku 2019 roku wynosiło ok. 6% (WIBOR + marża banku), przy okresie kredytowania nawet do 25 lat. Przykładowa rata przy kwocie 50 000 zł/ 15 lat – ok. 430 zł.

 

Kredyt hipoteczny celowy

 

To najtańsza opcja finansowania prac wykończeniowo - remontowych. Podobnie jak przy pożyczce hipotecznej, bank zabezpieczy się na nieruchomości. Nie musi być to nieruchomość, której dotyczą prace wykończeniowe lub remont. Nie musi również należeć do pożyczkobiorcy, wystarczy zgoda właścicieli. Najważniejszą różnicą pomiędzy kredytem hipotecznym a rozwiązaniami już opisanymi jest cel wydania pieniędzy. W przypadku kredytu hipotecznego należy dokładnie wskazać, na co zostaną przeznaczone. Każdy bank udostępnia druk kosztorysu prac remontowych/wykończeniowych, na którym kredytobiorca powinien wyszczególnić rodzaj planowanych prac, ich opis oraz koszty.

 

Dodatkowo niektóre banki proszą o podanie harmonogramu prac z podziałem na poszczególne etapy, wyszczególniając ilość czasu jaka będzie potrzebna na zakończenie kolejnych pozycji. Choć na początku wydaje się to kłopotliwe, może stanowić dużą pomoc w planowaniu prac. Dzięki wcześniejszemu rozpisaniu kosztorysu będziemy w stanie lepiej ocenić koszty i terminy do wypełnienia.

Baki nie stosują wytycznych odnośnie wielkości kosztorysu. Godne polecenia jest jednak oszacowanie ich na 500-1100 zł za m2. Dlaczego? Dlatego, że dla banku kluczowe jest to, czy wartość prac podniesie wartość mieszkania po ich przeprowadzeniu. Przy kosztorysie na zbyt wygórowaną kwotę bank zgodzi się na kredytowanie prac, jednak do wysokości, którą określi jako maksymalna dla danej lokalizacji. W takiej sytuacji trzeba będzie uzupełnić różnicę pomiędzy kosztorysem, a kwotą z banku z własnych środków. Bank może też poprosić o korektę kosztorysu do kwoty maksymalnej jaką sobie wyznaczył.

 

Istotną kwestią przy takim kredycie jest konieczność rozliczenia prac po ich zakończeniu. Banki wymagają, aby po zakończeniu prac (najczęściej od 3 do 6 miesięcy od wypłacenia pieniędzy z kredytu) udokumentować wykorzystanie środków zgodnie z umową. Aby spełnić warunek rozliczenia należy przedstawić zdjęcia, przyjąć wizytę pracownika banku lub sporządzić kosztorys powykonawczy. Opisuje on wartość wykonanych prac (w zależności od banku). Niektóre banki, jak np. Bank Polskiej Spółdzielczości wymagają, aby udokumentować część kosztów fakturami.

 

Elementem przemawiającym najmocniej na korzyść kredytu hipotecznego celowego jest jego koszt.

Średnie oprocentowanie (najczęściej zmienne) na początku 2019 roku wynosiło ok. 3,5% (WIBOR + marża banku), przy okresie kredytowania do 35 lat. Przykładowa rata przy kwocie 50 000 zł /15 lat – ok. 360 zł.

 

Zapamiętaj jeszcze:

 

Banki kredytują zakup nieruchomości z jednoczesnym wykończeniem lokalu. Np. wymagany wkład własny w wysokości minimum 10% obliczany jest wtedy od wartości nieruchomości, jako suma ceny zakupu i wartości planowanych prac z kosztorysu. (np. przy mieszkaniu za 300 000 zł i budżecie na wykończenie 50 000 zł minimalny wkład własny wyniesie 35 000 zł (jako 10% od 300 000 zł + 50 000 zł). Cała wnioskowana kwota objęta będzie niskim oprocentowaniem kredytu hipotecznego.

 

Jak widać opcji jest wiele, a niedoświadczona osoba może nie do końca właściwie ocenić poszczególne korzyści. Wtedy zaufany doradca pomoże przy decyzji, którą z opisanych powyżej opcji zastosować – pożyczkę gotówkową, hipoteczną czy kredyt celowy.

 

 

Brak Komentarzy, Bądź pierwszy!