Aktualności

Ubezpieczenia bankowe vs zewnętrzne

Ubezpieczenia sprzedawane przez banki i obwarowane klauzulą obowiązku przy zaciąganych kredytach to nie jedyny sposób zabezpieczenia transakcji czy nieruchomości. Rozwiązaniem dla rozsądnych klientów są ubezpieczenia zewnętrzne. Oto dlaczego.

Ubezpieczenia bankowe to nic innego jak ubezpieczenia oferowane za pośrednictwem banków i wymagane przez nie np. przy kredycie hipotecznym. Ubezpieczenia zewnętrzne to ubezpieczenia zawierane przez pośrednika innego niż bank – najczęściej agentów ubezpieczeniowych. I tak np. przy kredycie hipoteczny mamy do czynienia z ubezpieczeniem na życie, ubezpieczeniem nieruchomości, ubezpieczeniem pomostowym czy też niskiego wkładu własnego. W wyborze odpowiednich ubezpieczeń warto kierować się zdrowym rozsądkiem i solidnym rozeznaniem rynku.

 

Kieruj się swym interesem

Aby zrozumieć mechanizm powstawania ubezpieczeń bankowych trzeba wziąć pod uwagę, że sektor bankowy jest pod ścisłym nadzorem regulatora rynku, Komisji Nadzoru Finansowego, KNF. Banki zarabiają dużo na kredytach i aby utrzymać tę tendencję szukają sposobu na obejście kolejnych regulacji KNF. Do tego służą także produkty bankowe z ubezpieczeniem, które dają bankowcom możliwość manipulowania prowizją, a co za tym idzie przychodami jakie osiągają z tytułu udzielonych kredytów. Po prostu, bankowcy doszli do wniosku, że klientowi jest dużo łatwiej zaakceptować ofertę, w której produkt jest opakowany w prowizję z tytułu ubezpieczenia, niż sam fakt wyższej prowizji za kredyt. Na niekorzyść dla niego, bo oferty bankowych ubezpieczeń są uboższe w warunkach i droższe niż u niezależnych pośredników ubezpieczeniowych. Np.:

bankowe ubezpieczenia mieszkania ceną często przekraczają średnią rynkową, zakres ubezpieczenia zewnętrznego ma szerszy katalog ryzyka, od którego jestesmy chronieni. Choć to powoli zmienia się i banki zaczynają oferować polisy bardziej dopasowane do potrzeb klientów. Jednak wciąż jest spora grupa banków, które oferują polisy, w których ubezpieczeniem objęte są jedynie mury, a nie lokal ze stałymi elementami, czy też jego wyposażenie i ubezpieczenie OC – niezwykle ważne w przypadku, gdy z naszej winy zalejemy czy też zniszczymy lokal sąsiada.

 

Przezorny – ubezpieczony

Dlaczego OC jest tak ważne? Bo szkody najczęściej zdarzają się w stałych elementach domu/mieszkania, czyli np. w wyniku zalania wodą ściany czy podłogi, przepięcia w instalacji elektrycznej. Wtedy uszkodzony zostaje sprzęt AGD i RTV, mogą spalić się meble, itp. Są to przykłady szkód w stałych elementach lokali, czyli wyposażeniu, a nie w murach. Często dochodzi też do pęknięcia wężyków w instalacji wodnej i zalania mieszkania własnego oraz sąsiada. Wtedy też niezwykle istotne jest posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.  

Niestety, klientki i klienci nie mają świadomości jakie polisy wykupują za pośrednictwem banków, a ich pracownicy nie są też w stanie wytłumaczyć im od czego polisa chroni, a czego nie obejmuje. Tu wiedza jaką posiada pracownik banku, a wiedza doświadczonego zewnętrznego agenta ubezpieczeniowego to dwie różne klasy ekspertów.

Pułapki w polisach

W bankowych polisach na życie często nie ma ankiet medycznych. Jednak nie znaczy to, że ubezpieczeniem będzie objęta osoba, która ma już zdiagnozowaną chorobę. Formalnie może przystąpić do ubezpieczenia, jednak w OWU (Ogólnych W warunkach Ubezpieczenia) znajdzie zapis, że wyłączona jest odpowiedzialność towarzystwa z tytułu chorób, na które klient zachorował np. 24 miesiące przed zawarciem ubezpieczenia, lub doszło do zdarzenia ubezpieczeniowego w ciągu 24 miesięcy od zawarcia polisy. Brak wpłaty świadczenia może wystąpić wtedy, gdy do zdarzenia dojdzie w sytuacji, gdy klient był pod wpływem alkoholu.

Są to zapisy, które są dla klientów niekorzystne, a funkcjonują w ubezpieczeniach bankowych.

Najgorsze jest jednak to, że konstrukcja tych ubezpieczeń wymusza zachowania nieetyczne. Są znane przypadki, gdy np. klient z cukrzycą oświadczył to w deklaracji, ale pracownik banku stwierdził, że deklarację trzeba inaczej wypełnić – dając mu drugi druk – bo inaczej towarzystwo nie przyjmie go do ubezpieczenia, a tym samym bank nie będzie mógł udzielić kredytu. W takiej sytuacji poświadczenia nieprawdy polisa nie chroni w żaden sposób klienta czy jego bliskich, jest tylko papierem niezbędnym do udzielenia kredytu.  

 

Pozorna korzyść

Aby dodatkowo zachęcić klientów do własnych polis banki oferują obniżkę marży kredytu w przypadku gdy klient zawrze polisę na miejscu. To może wydawać się korzystniejsze dla klienta, niż kontakt z niezależnym ekspertem i poszukanie polisy poza bankiem. Wtedy jednocześnie ma się niższą marżę i ubezpieczenie, które powinno zapewniać spokój i poczucie bezpieczeństwa w przypadku utraty majątku, czy życia. Jednak przeliczając koszty takiego ubezpieczenia i porównując zakres polisy oferowanej w ubezpieczeniach bankowych, natrafimy na wątpliwą korzyść dla klienta. To znaczy, jeśli zdecyduje wygoda i podpisanie wszystkich dokumentów w jednym miejscu przy zawieraniu kredytu, a także automatyczne ściąganie składek z konta – będzie to rozwiązanie skuteczne, co nie oznacza, że tanie. Bo korzystniej finansowo jest zadać sobie trudu i poszukać koniecznego do zawarcia kredytu ubezpieczenia na wolnym rynku.

 

Towarzystwa ubezpieczeniowe chętnie wchodzą w sprzedaż polisy za pośrednictwem bankowego kanału dystrybucji, bo daje to możliwość dotarcia do ogromnego segmentu klientów. Niestety, sama konstrukcja produktu ubezpieczeniowego na potrzeby banku dzieje się ze stratą dla klientów. Dlatego towarzystwa ubezpieczeniowe powinny pamiętać, że w przypadku zażaleń czy niewypłaconych świadczeń to nie bank będzie miał nadszarpniętą opinię, tylko towarzystwo które odmówiło wypłaty roszczenia.

 

Zapamiętaj jeszcze:

- Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, czy też ubezpieczenie pomostowe nie jest stricte polisą, bo z punktu widzenia klienta to bank jest ubezpieczonym i w przypadku wystąpienia danego ryzyka, klient nie będzie zwolniony z obowiązku spłaty kredytu.

- Ubezpieczenia na życie i ubezpieczenia nieruchomości są standardowymi produktami ubezpieczeniowymi, oferowanymi przez towarzystwa ubezpieczeniowe, jak i większość banków. Różnią się jednak ceną i zakresem.

 

Brak Komentarzy, Bądź pierwszy!